Svetovni dan človekovih prvavic

10. december je svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan je bila leta 1948 v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic.

Je zaveza idealu človečnosti, utemeljenem na splošnih predstavah o naravnih danostih in socialni naravnanosti ali človeškosti enkratne in neponovljive osebnosti.

Ideal človečnosti ni bil edini motiv. Nastanek in sprejetje Splošne deklaracije so spodbudila nepredstavljiva grozodejstva druge svetovne vojne: »ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, ki so pretresla zavest človeštva, in ker je bila za najvišjo spoznana težnja človeštva, da bi nastopil svet, v katerem bodo ljudje uživali svobodo govora in prepričanja ter svobodo živeti brez strahu in pomanjkanja« (preambula Splošne deklaracije).

Danes so civilizacijski dosežki Splošne deklaracije ponovno na preizkušnji. Razmer sicer (še) ne kaže enačiti z barbarskimi dejanji, ki so najhuje pretresla zavest človeštva. So pa tiste, ki so do njih privedle s stopnjevanjem nestrpnosti, sovraštva in brezobzirnosti, ponekod že dosegle raven, ko bi moral napredni svet z neomajno odločnostjo stopiti v bran vladavini prava: »ker je nujno potrebno človekove pravice zavarovati z vladavino prava, da se človek v skrajni sili ne bi bil prisiljen zateči k uporu zoper tiranijo in zatiranje« (ibid.).

S tem kratkim prispevkom k svetovnemu dnevu človekovih pravic obenem zaključujemo letošnje aktivnosti IRVD in vam voščimo vesel božič ter srečno novo leto 2021.

Bećir Kečanović 10. december 2020


 
 
 

VM - Category