Skoraj 70 let rokometa v Slovenj Gradcu

Leta 1919 se je z ustanovitvijo društva Sokol v Slovenj Gradcu začelo organizirano strokovno delo na telesnokulturnem področju.
Število članov je iz leta v leto raslo, raslo pa je tudi število športnih panog, dograjeni so bili tudi prvi športni objekti. Po vojni, leta 1948 se je društvo preimenovalo v telovadno društvo Partizan. Leta 1952 pa je prišlo do ponovne reorganizacije, kjer pa se že omenja začetek igranja Rokometa, ki pa se je vidneje organiziral leta 1954, ko se je v Slovenj Gradec preselila Ida Anderlik iz Ptuja. Prvi igralci so bili : Dušan Mlinarič, Janez Grabec, Roman Kotnik, Tomo Vrunč, Hubert Salecl, Tone Krofl in drugi. Leta 1964 je bil slovenjgraški Partizan viceprvak, že leto kasneje pa je naslov prvaka znova prišel v Mislinjsko dolino.
 
(vir: 65 let telesne kulture v Mislinjski dolini)
Foto: Kvalifikacije za vstop v SLO. ligo, 1961.
 

 
 
 

VM - Category